Má cesta poznání

Pjér mi opakoval, že pokud chceme někoho studovat, tak je dobré se podívat na jeho život. Jistě se to týká všech oblastí, kde navazujeme vztahy. Proto popisuji svou vlastní cestu individuace, abych letmo nastínit svůj život – moje zkušenosti v minulosti, ale také kroky, kterým věnuji svoje bytí, protože mi dávají smysl.

Mým učitelem se stává nevědomí, které říká: 

“Postupuj mílovými kroky, kráčej po milimetrech, ale nezapomínej na své poslání.“

“Buď bdělý a zkoumej co ti lidé říkají.”

“Věř ve finále pouze a jenom sobě! Svému vnitřnímu hlasu. Svému mistru.”

“Naslouchej své duši!”

Pokračuji v bodech, které jsou seřazeny chronologicky. 

 • V letech 2011 – 2014 hledám poslání svého života. 

 • V roce 2014 procházím hlubokou krizí. Můj dosavadní kariérně materialistický svět se hroutí. 

 • Na konci roku 2014 se stěhuji do Prahy, kde jsem objevil osobní koučink. Tím začala má profesní cesta a také má cesta unschoolingu v hlavním oboru – psychologie. 

 • V letech 2015 – 2017 žiji v Jižní Anglii a Severním Irsku, kde začínám studovat koučink a následně zahajuji svou praxi. 

 • V roce 2016 jsem absolvoval Neuroleadership školu. Na to jsem založil vizi Junifyh. 

 • Na začátku roku 2017 se stávám studentem Pjéra la Šé’ze. Má práce se obohacuje a zdatně se rozšiřuje do hloubky. Přejmenovávám svou práci z koučinku na Transformační Psychologii. 

 • V letech 2017 – 2020 žiji ve Vancouveru, kde jsem začal více studovat Indiánskou kulturu. Trávím většinu času sám v Kanadské přírodě. 

 • V roce 2017 jsem dosáhl akreditace ICF – ACC. 

 • Následně do dvou let se oprošťuji od jakýkoliv certifikátů a papíru, protože pro mě nepředstavují kompetentnost v oboru.

 • V létě roku 2020 odjíždím žít na Island, kde žiji poklidný život. Věnuji se stále vnitřní cestě a konzultacím. Dokončuji studijní články. 

 • Na podzim téhož roku začínám spolupracovat s Emilem Pálešem.

Smysl svého života vidím v pojmu, který jsem si nazval Svoboda. Obsahuje pro mě zdánlivě širší souvislosti. Poznání sebe samého, v čemž je mi psychologie mým nejlepším pomocníkem. Dále tvoření si svého života v jeho ohromující šíři, brát si za to zodpovědnost. Nepodléhat tak nevědomí. Rozumět sám sobě a tím psychologickým procesům. Poznat svou duši. Žít vědomější život.  

Mou motivací je práce s jednotlivcem, seberealizace a zájem o vnitřní svět. Má práce v psychologii je mojí vášní a dělám ji hlavně pro sebe. Pokud z toho má někdo prospěch, tak jen dobře, ale není to primární. Studuji unschoolingovou metodou zejména psychologii, ale mimo jiné i hermetiku, alchymii a dějiny. Cokoliv, kde jsou prastaré moudrosti. Pjér la Šé’z a Emil Páleš jsou mými lektory a zároveň mě zasvěcují do hlubinných zákonitostí. 

Cestuji po světě. Na určitých místech žiji delší dobu, abych tak poznal místní kulturu. Cílem je porozumět nejhlubším souvislostem, ovlivňující člověka.