O čem je život?

Tajemná otázka života inspirovaná podle Japonského Kōanu.

Klíčové výrazy

Slovník psychologických výrazů, které používám ve svých článcích. Tyto výrazy nemusí být při čtení hned srozumitelné, proto jsem vytvořil tento článek, který má pomoct čtenáři lépe porozumět co dané výrazy znamenají.

Má cesta poznání

Pjér mi opakoval, že pokud chceme někoho studovat, tak je dobré se podívat na jeho život. Jistě se to týká všech oblastí, kde navazujeme vztahy.

Transformační Psychologie

Souvislosti V článku Filozofie Junifyh jsem se pokusil nastínit kořeny, z kterých roste kmen tohoto článku. Kmen představující opěrný bod v práci s člověkem, kterou nazývám Transformační psychologie. Dnešní článek pojednává spíše o technické odpovědi na otázku, co Transformační Psychologie znamená a jaký je její praktický postoj k práci s lidskou bytostí v době, která … Číst dál

Filozofie Junifyh

Vytvořeno na základě podnětů lidí, kteří chtějí vědět, co Junifyh představuje a co mohou od toho očekávat. Proto jsem sepsal ve stručnosti filozofii, která je hlavním kořenem práce. Práce, kterou nazývám Transformační psychologie  – Junifyh. V první části píši krátce o cestě učení. Ta tvoří kořeny, z kterých roste ona teorie, která je popsána dále … Číst dál

Vize Junifyh

Pohled na vizi Když uvažuji obecně o vizi, tak se mi zdá, že je určující, odkud vize přichází. Kde má kořeny. Zda-li ji tvoří lidská mysl, nebo přichází z hlubších vrstev. Jestli se jedná o naše přání anebo přichází z roviny neosobní. Odněkud, kde neznáme její přesný zdroj. Někdo by tento zdroj mohl nazvat srdcem, … Číst dál

Význam zde psaných článků

Články jsou o psychologických tématech, tedy jde konkrétně o porozumění ducha – všeho projeveného, v němž se pohybuje lidská duše. Tuto nauku rozděluji na témata, která si nevybírám, nýbrž jsou mi vnuknuta mou prací a mým učitelem Pjérem la Šé’zem. V žádné tvorbě se nejspíš nedá přehlédnout subjektivní faktor, ale snažím se ho eliminovat. Nejsem … Číst dál