Rozhovor s andělem

Inelia benz

Kapitola VIII Str. 143 

My se inkarnujeme do fyzické reality a úplně zapomínáme odkud pocházíme, kdo jsme a proč jsme do ní vtělili. Většina z nás cítí a vnímá, že se jedná o vědomou volbu tady na této planetě něco dělat. Většina z nás má silný pocit poslání. Někteří se ale cítí být obelstěni nebo uvěznění. Kdykoli se na to dívám, vnímám ochotu nechat se nalákat na misi. Věčné božství, vševědoucí bytost nemůže být obelstěna, leda že by jsi sama nižší úroveň vědomí záměrně na chvíli vybrala. A proč by to dělala?

Str. 144

Pokud lidé nevnímají smysl a důležitost svého života a svých zkušeností, většina z nich rychle umírá. Mnohokrát jsem viděla jak lidé, pracující celý život, zemřou pár dnů či týdnů poté, co odejdou do důchodu. Podobně když jsou si partneři velmi blízcí, zemřou pár dnů nebo týdnů po sobě. Vypadá to, jakoby vztah mezi duší a tělem mohl fungovat a pokračovat jen tehdy, když duše věří, že to, co zažívá nebo dělá, je důležité. A co může být důležitější než osobní vývoj a růst nebo přežití našich rodin, kmenů, národů?