Zmrdtvýchvstání

Pjér la Šé’z

Je třeba zachránit Planetu před přemnoženým Lidstvem!, str. 15

“Je třeba důkladně a hlavně nenápadně odstranit většinu obyvatelstva, která svým obludným přemnožením ohrožuje rovnováhu Matky Země. A zároveň je třeba ponechat si naživu jen těch pár set milionů lidí, kteří by nadále zajišťovali pohodlí Majitelů, stejně jako další přežití lidstva a zároveň by neohrožovali svým nadměrným počtem Matku. Konečně měli Majitelé solidní duchovní vizi a mohli začít hledat způsoby, jak ji co nejefektivněji naplňovat. Osvědčenou praktikou, vhodnou k eliminaci počtu obyvatelstva a dokonce ještě i výhodnou z hlediska politického i ekonomického, se zatím vždy jevila válka. Už jen proto, že během války se považuje za normální a dokonce přínosné zabíjet jiné lidi, pokud splňuji statut nepřátel. Takové chování je v mírových dobách trestné a není tolerováno nikomu, kdo je z takového počínání usvědčen.