Výbor z díla IV. Představy spásy v alchymii (Psychologie a alchymie II)

Carl Gustav Jung

4. Materia Prima, A. Označení Materie, str. 111-113

Základnu díla je prima materia, Jež je jedním z nejproslulejších tajemství alchymie. To není udivující potud, pokud představuje neznámou látku, která nese projekce autonomního duševního obsahu. Taková látka nemohla být přirozeně uváděna, protože projekce vychází z individua a následkem toho je v každém případě jiná. Proto také není správné tvrdit, že alchymisté neřekli, co prima materia je; naopak dali až příliš mnoho odkazů, a tím si nekonečně protiřečily. Pro jednoho byla prima materia rtuť, pro jiné bronz, železo, zlato, olovo, sůl, sýra, moč, voda, vzduch, oheň, hlína, krev, živá voda, lapis, jet, duch, oblak, nebe, rosa, stín, moře, matka, měsíc, drak, venuše, chaos, mikrokosmos (obr. 162). Rulandův lexikon Uvádí ne méně než 50 synonym, která by se dala ještě podstatně rozmnožit. 

Oznamují Vám, synové nauky, že počátek všech stvoření je určítá první, vždy existující a nekonečná přirozenost, která všechno vaří a ovládá a jejiž aktivní a pasivní aspekt zvědí a rozpoznají jen ti, kterým je dána obeznámenost s posvátným uměním.