Tvořivost

Osho

Pět překážek, 3. Intelekt, str. 93

“Aby začala být aktivní vaše inteligence, nepotřebujete vic informací, potřebujete víc meditace. Potřebujete být více zticha, potřebujete méně přemýšlet. Potřebujete méně mysli a více srdce. Musíte si začít uvědomovat, jak je všechno kolem vás kouzelné – to kouzlo zvané život, kouzlo zvané Bůh, kouzlo zelených stromů a pestrých květin, kouzlo, které je v lidských očích. Všude je plno divů. Všechno je zázračné, ale vy zůstáváte kvůli svému intelektu uzavřeni ve svém nitru a držíte se hloupých závěrů, k nimž jste dospěli ve stavu nevědomí nebo které máte od jiných lidí, stejně nevědomých, jako jste vy sami. 

Intelekt může dojít k jistým závěrům, ale intelekt je nevědomým jevem. Chováte se téměř tak, jako když spíte. Inteligence probouzí, a dokud nejste plně probuzení, všechna vaše rozhodnutí budou více či méně mylná. Inteligence je však tvořivá, protože inteligence výs nutí fungovat totálně – ne jenom hlavou, pouhou jednou malou částí. Inteligence rozechvívá celou vaši bytost; roztančí každou buňku vašeho těla, každé vlákno vaší tkáně a uvede je do souladu s celkem. To je tvořivost: pulzování s celkem v naprostém souladu. Věci se začnou dít samy. Srdce vám začne zpívat radostí, vaše ruce začnou všechno proměňovat. Dotknete se bahna, a ono se změní v lotos. Stanete se alchymisty. To je ale možné, jenom když se probudí srdce.”