Sedm duchovních zákonů úspěchu

Deepak Chopra

Uplatnění Zákona Nejmenšího Úsilí, str. 62

“Zákon nejmenšího úsilí uplatním v praktickém životě tak, že se zaváži provádět následující kroky:

1. Budu cvičit Přijímání. Dnes přijmu lidi, situace, podmínky a všechno, co se stane, také, jaké jsou. Budu si vědom toho, že tento okamžik je takový, jaký má být, neboť i celý vesmír je takový, jaký má být. Nebudu bojovat proti celému vesmíru tím, že bych se vzpínal proti současnému okamžiku. Moje přijetí je úplné a dokonalé. Přijímám věci takové, jaké v této chvíli jsou, nikoli takové, jaké bych si přál, aby byly. 

2. Tím, že přijmu věci tak, jak jsou, převezmu Zodpovědnost za svoji situaci i za všechny události, které se mi jeví jako problém. Jsem si vědom, že přijetí zodpovědnosti znamená nikoho a nic neobviňovat z dané situace (ani sebe ne). Jsem si také vědom, že každý problém je skrytou příležitostí a že jen moje bdělá pozornost vůči těmto příležitostem mi umožní daného momentu využít a proměnit ho v něco užitečného. 

3. Moje vědomí dnes bude setrvávat ve stavu Zřeknutí se obrany. Vzdám se potřeby obhajovat a bránit svá stanoviska. Nebudu pociťovat žádnou potřebu přesvědčovat ostatní, aby přijali mé názory. Zůstanu otevřený vůči všem stanoviskům a nebudu rigidně setrvávat pouze na jediném.”