Psychologie pohádek

Marie-Louise Von Franz

Mužský stín, Princ Ring, str. 95

Laň často ukazuje cestu nebo najde vhodné místo, kde se dá přejít řeka. Jindy však hrdinů vláka do neštěstí, nebo mu dokonce přivodí smrt, když zavede do propasti, do moře či močálu. Může také vychovat sirotka nebo opuštěné dítě. Jelen nosí mezi parožím často prsten nebo drahocenný kříž, někdy mívá zlaté parohy. Naše pohádka zobrazuje láň s parožím, což naznačuje, že zvěř je ženského rodu – motiv animy – a současně jí připisuje paroží, jako mužský Znak, čímž dává najevo, že se jedná o hermafroditní bytost, která sjednocuje prvky animy a stínu. Podle jednoho středověkého textu jelen, když se cítí stár, pozře nejprve hada a pak se mocně napije vody, aby se v ní had utopil, had jej přesto uštkne zevnitř a jelen musí shodit parohy, aby se jedu zbavil. Když je jed venku, může si jelen nechat na růst nové paroží. “Proto,” vysvětluje Jeden z církevních otců, zná jelen tajemství vlastní obnovy. Odhodí se paroží a tak bychom se měli i my naučit odkládat svou pýchu (superbia).