Posvátné smlouvy

Caroline Myssová

Kapitola pátá, rozpoznáváme své archetypální vzorce. Str. 169

Fyzicky všední svět, v němž žijeme, je archetypálním divadlem. Podstata mýtů a starobylých příběhu se neustále projevuje v mocenských hrách, střetech osobností a soutěživých psychických silách, které se hodně vyskytují dokonce i na ploše několika desítek čtverečních metrů zdánlivě obyčejného prostoru kanceláře. Vnímáme-li své osobní vztahy pouze z hlediska střetů jednotlivých eg nebo soupeření, přehlížíme duchovní význam těchto každodenní interakce. Spoléháme-li pouze na perspektivy prvních tří čaker, budeme pravděpodobně jednat nepatřičně, dělat ukvapené závěry, mýlit se v ostatních, brát si všechno osobně a dokonce zaměňovat náhodný projev laskavosti za romantické vyznání lásky. Máme dvanáct základních archetypální společníků. Čtyři z nich jsou archetypy přežití – dítě, oběť, prostitutka a Sabotér – a má je každý. Máme rovněž osm dalších, osobních archetypů, které se naučíme rozpoznávat v této kapitole. Mohou mezi ně patřit jak starobylé postavy, jako je bohyně, bojovník, král a otrok, tak současné, mezi něž patří propojovatel, ekolog apolitický odpůrce, což jsou ve skutečnosti varianty na starobylá témata (posel, správce a rebel).