Pečuj o své démony

Tsultrim Allione

16 – Démoni Euforie – Světští démoni euforie, str. 200

“Světští démoni euforie jsou spojeni s nárůstem pocitu hrdosti ohledně úspěchu, práce, rodiny nebo majetku. Vzpomeňte si na nějakou příležitost, kdy jste se celí nadmuli pýchou na svoje oblečení, na svůj dům, vzhled, nové auto nebo bohatství. Tento démon je také ve spojení se všemi povoláními, jež jsou chována na velké úctě a pri jejichž vykonávání byste mohli mít moc nad ostatními lidmi. Když o tomto démonovi uvažuji, představuji si někoho, kdo se doslova nafukuje jako balon. Šéf, jenž má moc nad životy zaměstnanců, si může vyvinout démona euforie, pyšný na uznání nebo postavení, jichž se mu s jeho prací dostává. K nadutosti také může dojít, jestliže někdo dosáhne bohatství, proslulosti, případně obojího, a vyvine se u něj pocit důležitosti a nároků na zvláštní zacházení. Nebo mohou tito démoni mít nenápadnější podobu hrdosti na vlastní děti či vlastní pracovní schopnosti. 

Povídala jsem si o tomto démonovi se svou kamarádkou Christine, jež je lékařka. Řekla tehdy: “No jistě, v období zaučování mladého lékaře existuje období, kdy se tento démon objevuje. Lékaři, kteří zaučuji stážisty, tomu říkají nebezpečná doba, protože člověk začne být příliš sebejistý a arogantní ohledně svých diagnóz.” Vyprávěla mi o Jody, skvělé mladé radioložce, jež vystudovala na Harvardské lékařské škole. Byla hrdá na svoji schopnost číst rentgenové snímky, takže když při jednom sezení dostala k posouzení dva neobvyklé rentgeny, okamžitě udělala ukvapený závěr. Když ale ty samé snímky revidovala s lékařem, který ji měl na starost, dostalo se jí výtky, že přehlédla několik důležitých vodítek a v důsledku toho stanovila naprosto chybnou diagnózu. Při zpětném uvažování si Jody uvědomila, že její pocit neobyčejné sebejistoty byl varovným znamením, jež ona ale ignorovala.”