Nová země

Eckhart Tolle

Kapitola třetí, jádro ega, str. 120

„Většina lidí je tak dokonale ztotožněna s hlasem v jejich hlavě, nepřetržitým proudem nedobrovolného, nutkavého myšlení a emocí, které je doprovázejí. Tyto lidé můžeme popsat jako posedlé jejich myslí. Dokud si toto úplně neuvědoíte, považujete tuto mysl za to, kým jste. Toto je egoická mysl. Nazýváme to egoické, protože existuje pocit já, já (ego), v každé myšlence, každé vzpomínce, každé interpretaci, názoru, pohledu, reakci, emoci. Toto je nevědomí (má editorská poznámka – myslím že se hodí mnohem lépe slovo “nevědomost”), duchovně řečeno. Vaše myšlení, obsah vaší mysli je samozřejmě podmíněn minulostí: Vaše výchova, kultura, rodinné zázemí a tak dále. Ústřední jádro veškeré činnosti vaší mysli se skládá z určitých opakujících se a přetrvávajících myšlenek, emocí a reaktivních vzorců, se kterými se nejsilněji ztotožňujete. Tato entita je samotné ego.”

“Ve většině případů, když říkáte já, mluví ego, ne vy, jak jde vidět. Skládá se z myšlenek a emocí, ze svazku vzpomínek, se kterými se identifikujete jako já a můj příběh, z navyklých rolí, které hrajete, aniž byste to věděli, z kolektivních identifikací, jako je národnost, náboženství, rasa, sociální třída nebo politická oddanost. Obsahuje také osobní identifikace, nejen s majetkem, ale také s názory, vnějším vzhledem, stálými zášti nebo představami o sobě, že jste lepší nebo ne tak dobrý jako ostatní, jako úspěch nebo neúspěch.”