Nemoc jako cesta

Dethlefsen & Dahlke

Předmluva, Str. 7

“Tato kniha je nepohodlná, protože bere člověku nemoc jako alibi za jeho nevyřešené problémy. Chceme ukázat, že nemocný není jen nevinnou obětí nějakých nedokonalostí přírody, nýbrž i pachatelem. Nemáme přitom na mysli škodlivé látky životního prostředí, civilizaci, nezdravý život a podobné „viníky“, ale jde nám o to, aby se do popředí dostaly metafyzické aspekty chorobného stavu. Z tohoto hlediska se jeví příznaky jako tělesné formy vyjádření psychických konfliktů a díky své symbolice jsou schopny odhalit aktuální pacientův problém.

V prvním díle představíme teoretické předpoklady a filozofii nemoci.

Doporučujeme, abyste tento první díl přečetli pečlivě a přesně, případně vícekrát, a teprve potom přikročili k dílu druhému. Tuto knihu můžete také chápat jako pokračování či výklad mé poslední práce „ Osud jako šance „(Schicksal als Chance)*, ačkoli jsme se snažili, aby nové dílo působilo zcela samostatně. Myslíme si, že četba zmíněné práce může být jak dobrým úvodem, tak doplňkem – zvláště pokud by teoretická část působila potíže.

V druhém díle jsou uvedeny nejčastější příznaky nemocí v jejich symbolickém vyjádření a vyloženy jako výrazové formy psychických problémů. Rejstřík jednotlivých symptomů umožňuje čtenáři najít v případě potřeby konkrétní příznak. Přesto náš prvotní záměr spočívá v tom, abychom výkladem symptomů ukázali čtenáři nové hledisko, které mu umožní samostatně vyložit každý příznak a rozpoznat jeho význam.

Současně jsme si zvolili téma nemoci jako východisko pro četná světonázorová a ezoterická témata, jejichž platnost překračuje rámec nemoci. Tato kniha není těžká, ale není také natolik jednoduchá ani banální, jak by se mohlo zdát těm, kteří náš záměr nepochopili. Tato kniha také není „vědecká“, protože jí chybí opatrnost „vědeckého podání“. Napsali jsme ji pro ty, kteří nechtějí sedět stranou a krátit si čas nezávazným žonglováním s floskulemi, ale jsou připraveni vydat se na cestu. Lidé, kteří touží po osvícení, nemají čas na vědu – potřebují vědění. Tato kniha jistě vyvolá silný odpor, přesto doufáme, že se dostane k lidem (nemnohým, či mnohým), kteří ji budou chtít použít jako pomůcku na své cestě. Jen pro takové byla napsána.”

“Mnichov, únor 1983 autoři”