Moc versus síla

David R. Hawkins

Třetí část – Význam, kapitola – Vývoj vědomí, str. 204 

“Jestliže se na život díváme jako na učitele, pak se jím stává. Ale dokud se nestaneme skromnými a bolestné životní lekce nevyužijeme jako brány k růstu a vývoji, které nám byly nabídnuty, jsou tyto lekce zbytečné. Mysl se ztotožňuje s kontextem. Přivlastňuje si zásluhu a obviňuje se za to, co přijímá, protože pro marnivost mysli by bylo ponižující připustit, že jediná věc, kterou dělá, je prožívání – ve skutečnosti jen prožívání. Mysl ani neprožívá svět, jen smyslové zprávy o něm. I skvělé myšlenky a nejhlubší pocity jsou jen zážitek. Nakonec vládneme jen jedinou funkcí – prožíváním prožitku.

Hlavním omezení vědomí je jeho nevinnost. Vědomí je naivní, věří všemu, co slyší. Vědomí je jako hardware, který přehraje jakýkoli do něj vložený software. Nikdy neztrácíme nevinnost svého vlastního vědomí. Je vytrvalé, naivní a důvěřivé jako vnímavé dítě. Jeho jediným strážcem je soudné uvědomování si, které pozorně sleduje vstupní program. 

V průběhu věku se zjistilo, že pouhé pozorování mysli zvyšuje úroveň vědomí člověka. Mysl, která je pozorována, se stává skromnější a začíná ustupovat ze svých nároků na vševědoucnost – právě tehdy může úroveň vědomí růst. Se skromností přichází schopnost smát se sám sobě a být stále méně obětí mysli a více jejim pánem. 

Od představy že my jsme mysl, můžeme dospět k poznání, že máme mysl a že to je mysl, která má myšlenky, přesvědčení, pocity, názory, a případně pokračovat až k vhledu, že všechny naše myšlenky jsou pouze vypůjčeny z velké databáze vědomí a nikdy nebyly skutečně naše. Bežné myšlenkové systémy jsou přijímány, absorbovány, identifikujeme se s nimi a ve správný jsou uhrazeny novými myšlenkami, které se pro nás stávají aktuální. Jestliže takovým pomíjivým názorům přisuzujeme méně hodnoty, ztrácejí svou schopnost nás ovládat a my se od nich postupně osvobozujeme – a také od mysli. Ta naopak dozrává v nový zdroj radosti. Radost ze samotné existence vyzrává ruku v ruce s tím, jak člověk postupuje vzhůru po škále vědomí.”