Měj rád skutečnost

Katie Byron

Uvědomte si, kde vaše myšlenky odporují skutečnosti, str. 27

“Trpíme jedině tehdy, věříme-li myšlence, která neodpovídá skutečnosti. Pokud je naše mysl zcela jasná, pak to, co je, je to, co chceme. Chcete-li však, aby byla skutečnost jiná, než opravdu je, je to jako byste se snažili naučit kočku štěkat.”

str. 28

“Práce odhaluje, že to, co si myslíme, že se nemělo stát, se mělo stát. Mělo se to stát, protože se to stalo, a žádná myšlenka na celém světě to nedokáže změnit. To ovšem neznamená, že máte danou situaci přehlížet nebo s ní souhlasit. Znamená to jenom, že se můžete na věci dívat bez odporu a bez zmatků svého vnitřního boje. 

Miluji to, co je, ne proto, že bych byla duchovně založena, ale protože mě bolí, jestliže skutečnosti odporují. Měli bychom vědět, že skutečnost je dobrá právě taková, jaká je, protože odporujeme-li jí, prožíváme napětí a frustraci. Necítíme se přirozeně ani vyrovnaně. Jakmile přestaneme skutečnosti odporovat, bude náš život snadnější, plynulejší, příjemnější a neohroženější.”