Lucidní snění

Stephen LaBerge & Howard Rheingold

(Moje poznámka: Tento úryvek je přeložen amatérsky mnou z originální anglické verze. Mohou zde být tedy chyby. Stránka nemusí odpovídat originálu).

Příprava k učení lucidního snění. Zaznamenávání snových znamení, str. 47

“1. Veďte si deník

Veďte si snový deník, do kterého si zaznamenáváte všechny své sny. Když nasbíráte alespoň tucet snů, pokračujte dalším krokem.

2. Poznejte své snové znamení

Zatímco pokračujete ve sbírání snů, označte snové znaky ve svém deníku. Podtrhněte je a uveďte je u každého snu.

3. Klasifikujte každý snový znak pomocí svého inventáře

Vedle každého znamení na svém seznamu napište název jeho kategorie. Například jestli se Vám zdálo o osobě s kočičí hlavou, to bude znamení toho snu.

4. Vyberte cílové kategorie snového znamení

Spočítejte, kolikrát se každá kategorie snu (vnitřní povědomí, akce, forma nebo kontext) vyskytla, a uspořádejte je podle nejčastějšího. Podle toho, která kategorie snu se bude nejčastěji opakovat, ta bude v dalším kroku vaše cílová kategorie snů. Pokud existuje shoda mezi kategoriemi, vyberte tu, která vás víc láká.

5. Procvičte si hledání snových znamení, když jste vzhůru

Utvořte si zvyk zkoumat svůj každodenní život podle událostí, které zapadají do vaší kategorie snů. Například pokud je vaší cílovou kategorií akce, prostudujte si, jak se vy, ostatní lidé, zvířata, objekty a stroje chováte a pohybujete. Důkladně se seznamte s tím, jak se věci obvykle mají v bdělém stavu. To Vám pomůže si všimnout něčeho neobvyklého ve snu.”

Vlastní / osobní integrace:  Přijetí stínu, strana 254

“Psycholog Ernest Rossi navrhl, že důležitou funkcí snění je integrace: syntéza samostatných psychologických struktur do komplexnější osobnosti. Lidské bytosti jsou složité víceúrovňové biopsychosociální systémy.  Naše psychika má mnoho různých aspektů: tyto různé části mohou, ale nemusí být v harmonii. Když je jedna část osobnosti v konfliktu s jinou částí nebo popírá existenci jiných částí, může dojít k neštěstí, smutku, nebo asociálnímu chování. Dosažení celistvosti vyžaduje sladit všechny aspekty osobnosti člověka. Integrace však musí být pouze jednou z možností opravy chybných vztahů mezi různými částmi osobnosti. Může to být také přirozený vývojový proces.”