Kompletní úvod do jeho práce

Carl Gustav Jung

(Má poznámka – nejsem si jist, jestli je tato kniha dostupná i v českém jazyce. Vše, včetně názvu je amatérsky přeloženo mnou.) 

Prostor pro psyché, stránka 156

“Mým cílem je dosáhnout vědomého stavu, ve kterém mí klienti začínají experimentovat se svou vlastní podstatou – stav plynulosti, změn a růstu, kdy nic není doživotně vyřešené a věčné.”

“Princip a praxe při konzultacích Jungovy analýzy vycházejí z předpokladu, že psychika je živá, vyvíjející a přítomná. Práce analytika není v zásadě o tom mít správné nástroje k „opravě“ i když existují některé klíčové prvky analytické praxe, které poskytují rámec pro tuto analýzu). Není ani nikde přesně definováno, co se při analýze má dít. Spíše jde o sledování směru kde duše klienta proudí a jde. Jinými slovy, jde o to zůstat ve střehu a věnovat pozornost fungování nevědomí a pokusit se odhalit a pracovat s tím, co se objeví v životě klienta. Otevřenost vůči tomu, co klient přináší, i tomu kde se v životě nachází. To jsou základní principy analýzy. To znamená, jak zdůrazňuje výše uvedená citace. Napomáhat klientovi „zažít“ sama sebe a zpochybnit vlastní předsudky o tom, kdo jsou – to je předpoklad pro sebepoznání a uvolnění se od vlivu komplexů. (Jak je popsáno v kapitole 8).”

“Analytická práce proto bude zahrnovat popisy a úvahy o aktuální životní zkušenosti, včetně pocitů a myšlenek, které vyvolávají. Bude také zahrnovat práci se sny a představivostí. Včetně toho co přinese na světlo přenos mezi klientem a analytikem. Terminologie, jako je ta, která se týká přenosu (který vychází z Freudova myšlení a praxe, bude podrobněji vysvětlena v průběhu diskuse).”