Jung – věda o mytologii

Carl Gustav Jung, Carl Kerenyi

Psychologické aspekty Kory str. 160

Deméter a Koré, matka a dcera, rozpínají feminininní vědomí nahoru i dolů. Přidávají k němu rozměr “starší a mladší”, “silnější a slabší”, rozšiřují úzce omezenou vědomou mysl vázanou na prostor a čas a poskytují jí důvěrný vztah k větší a obsažnější osobnosti, která má podíl na věčném průběhu věcí. Stěží se můžeme domnívat, že by mýtus a mystérium byly vymyšleny k nějakému vědomému účelu; daleko spíš je to tak, že se v nich zjevují duševní, ale nevědomé předpoklady. Duše existující před vědomím (např. dětská) Je na jedné straně součástí mateřské psyché, na druhé straně jí přesahuje k dceřině duši. Můžeme tudíž říci, že každá matka obsahuje v sobě svou dceru a každá dcera svou matku a že každá žena se rozšiřuje zpět ve svou matku A kupředu ve svou dceru. Z této participace a proplétání povstává zvláštní nejistota pokud jde o čas: žena žije dříve jako matka a později jako dcera. Vědomí zážitek těchto pod produkuje pocit, že se její život rozprostírá přes generace – první krok k bezprostřední zkušenosti a přesvědčení o bytí v vně času, přinášející s sebou pocit nesmrtelnosti. Život jedince je vyzdvižen na typ a ten se stává archetypem osudu ženy obecně. Beru úplně na vědomí skutečnost, že nejen psychologický myslící laik, ale ani profesionální psycholog nebo psychiatr, ba dokonce ani psychoterapeut neovládnou dostatečnými znalostmi archetypického materiálu svého pacienta, pokud speciálně nezkoumali tento aspekt fenomenologie nevědomí. Neboť právě na poli psychiatrického a psychoterapeutického pozorování se často setkáváme s případy, pro něž je příznačná bohatá úroda archetypických symbolů.