Ishmael

Daniel Quinn

(Moje poznámka: Tento úryvek je přeložen amatérsky mnou z originální anglické verze. Mohou zde být tedy chyby. Stránka nemusí odpovídat originálu).

Str. 87

„Pokud se vydáte mezi různé národy vaší kultury – pokud půjdete do Číny, Japonska, Ruska, Anglie a Indie – každý lid vám podá úplně jinou představu o sobě, ale přesto všichni vydávají jediný základní příběh, který je příběh Beroucích. Totéž platí o Nechávajících. Křováci z Afriky, Alawa z Austrálie, Kreen – Akrore z Brazílie a Navajo ze Spojených států by vám každý podali jinou zprávu o sobě, ale i oni všichni vydávají jeden základní příběh, kterým je příběh Nechávajících. “

„Vidím, kam míříš. Nezáleží na tom, jaký příběh vyprávíme, ale na tom, jak ve skutečnosti žijeme. “

„To je správně. Příběh, který zde Beroucí ustanovují za posledních deset tisíc let, je nejen katastrofický pro lidstvo, ale i pro svět. Je zásadně nezdravý a neuspokojivý. Je to megalomanská fantazie a její uzákonění dalo Beroucím kulturu prošpikovanou chamtivostí, krutostí, duševními chorobami, zločinem a drogovou závislostí. “

„Ano, zdá se, že je to tak.”

„Příběh, který zde Nechávající tvoří za poslední tři miliony let, není příběhem o dobytí a vládě.“ Jeho tvořením nic neovládají. Jeho tvořením jim dává sám život, který je pro ně uspokojivý a smysluplný. To najdete, pokud mezi ně půjdete. Nejsou tam nepokoje a vzpoury, nehádají se o to, co by mělo být dovoleno a co zakázáno, ne vždy se navzájem obviňují z toho, že nežijí správným způsobem, nežijí navzájem v hrůze. Jejich životy nejsou prázdné a zbytečné, nemusejí se omamovat drogami, aby překonali dny. Nevymýšlejí každý týden nové náboženství, které by jim dalo něco, čeho by se mohli držet, nehledali navždy něco, co by měli dělat, nebo v co věřit, díky čemuž bude jejich život hoden živobytí. A – opakuji – to není proto, že žijí blízko přírody nebo nemají formální vládu, nebo proto, že jsou vrozeně ušlechtilí. Je to jednoduše proto, že vytvářejí příběh, který funguje dobře pro lidi – příběh, který fungoval dobře tři miliony let a který stále funguje dobře tam, kde svůj příběh Beroucí ještě nedokázali rozmnožit. “