I-ťing

 Richard Wilhelm

Str. 39

“Toto znamení připomíná mládí a pošetilost dvojím způsobem. Horní trigram, Ken, má za svůj obraz horu, dolní, Kchan, má za obraz vodu. Pramen, který vyráží na úpatí hory, je obrazem nezkušeného mládí. Vlastnosti horního trigramu je zastavení, dolního hlubina, nebezpečí. Stání před nebezpečnou propastí je rovněž symbolem bezradné pošetilosti mládí. V obou trigramech však také spočívá cesta, jak mohou být pošetilosti mládí překonýny: Voda je něco, co nezbytně teče dál. Jestliže vytryskne pramen, samozřejmě nejprve neví, kam dál. Ale neustálým plynutím vyplní prohlubeň, která jí brání v pokroku, a v té chvíli je tu úspěch. 

Výrok

Pošetilost mládí má úspěch

Nehledám mladého pošetilce, 

mladý pošetilec hledá mě.

Při prvním věštění podám zprávu.

Táže-li se dvakrát, třikrát, je to už obtěžování.

Když obtěžuje, nedám žádnou zprávu.

Prospěšná je vytrvalost.

V mládí neznamená pošetilost nic zlého. Může mít přece úspěch. Člověk jen musí najít zkušeného učitele a správným způsobem před něj předstoupit. K tomu zaprvé patří, že sám pociťuje vlastní nezkušenost a vyhledá učitele. Jen tato skromnost a tento zájem zaručí nezbytnou ochotu příjímat, která se projeví v uctivém uznání učitele. 

Proto musí učitel klidně čekat, až bude vyhledán. Nemá se sám od sebe nabízet: jen tak může v pravý čas a správným způsobem dojít k poučení.

Odpověď kterou učitel dá na otázky žáka, má být jasná a určitá jako odpověď, kterou chce obdržet ten, kdo se obrací na orákulum. Pak musí být přijata jako řešení pochyb a jako rozhodnutí. Nedůvěřivé nebo bezmyšlenkovité další vyptávání slouží jen k obtěžování učitele. V nejlepěím bude opominuto mlčením, podobně jako orákulum dává rovněž jen jednu odpověď. Vůči pokušitelským a pochybovačským otázkám vypovídá službu.

Když k tomu přistoupí vytrvalost, která neumdlévá, dokud si člověk neosvojí bod za bodem, je krásný úspěch jistý. Znamení tedy dává rady jak pro toho, kdo se učí, tak o pro vyučujícího.”