Člověk a jeho symboly

Carl Gustav Jung

Moje poznámka: Tento úryvek je přeložen amatérsky mnou z originální anglické verze. Mohou zde být tedy chyby. Stránka nemusí odpovídat originálu).

1 Kontakt s nevědomím, str. 84

“Není divu, že se západní svět cítí nesvůj. Moderní člověk nechápe, jak moc ho jeho „racionalismus“ (který zničil schopnost reagovat na početné symboly a myšlenky) vydal na milost a nemilost psychickému „podsvětí“. Osvobodil se od „pověrčivosti“ (nebo alespoň tomu věří), ale v tomto procesu ztratil své duchovní hodnoty v pozitivně nebezpečné míře. Jeho morální a duchovní tradice se rozpadly a nyní platí cenu za tento rozpad celosvětové dezorientace a disociace.”

“Antropologové často popisovali, co se stane s primitivní společností, když jsou její duchovní hodnoty vystaveny dopadům moderní civilizace. Jeho lidé ztrácejí smysl svého života, rozpadá se jejich sociální organizace a sami morálně chátrají. Nyní jsme ve stejném stavu. Ale nikdy jsme opravdu nepochopili, o co jsme přišli, protože naši duchovní vůdci se bohužel více zajímali o ochranu svých institucí než o pochopení tajemství, které symboly představují. Podle mého názoru víra nevylučuje myšlenky (což je nejsilnější zbraň člověka), ale bohužel se zdá, že mnoho věřících se tak bojí vědy (a mimochodem i psychologie), že zavírají oči před nadbytečnými psychickými silami, které navždy ovládají osud člověka. Zbavili jsme se psychologického tajemství a jasnosti; nic už není svaté.”

“V dřívějších dobách, kdy se instinktivní koncepty vracely do mysli člověka, jeho vědomá mysl je nepochybně mohla integrovat do soudržného psychického vzorce. Ale „civilizovaný“ muž to již není schopen udělat. Jeho „pokročilé“ vědomí se připravilo o prostředky, jimiž lze asimilovat pomocné příspěvky instinktů a nevědomí. Těmto orgánům asimilace a integrace patří mnoho symbolů, které jsou svaté na základě společného souhlasu.”