Animus a Anima

Emma Jung

(Moje poznámka: Tento úryvek je amatérky přeložen mnou z originální anglické verze. Mohou zde být tedy chyby. Stránka nemusí odpovídat originálu).

Animus, str. 20

“Nejcharakterističtější projev anima není v nakonfigurovaném obrázku (Gestalt), ale spíše ve slovech (loga také znamenají slovo).”

Animus, str. 29

“Ve snech nebo fantaziích se animus objevuje hlavně v postavě skutečného muže: jako otec, milenec, bratr, učitel, soudce, mudrc; jako čaroděj, umělec, filozof, učenec, stavitel, mnich (zejména jako jezuita); nebo jako obchodník, letec, šofér atd.”

Anima, str. 63

“Faktem je, že něčí nevědomé osobnostní složky (anima, animus a stín) nebo něčí nižší funkce jsou vždy ty, které svět považuje za urážlivé, a které jsou proto znovu a znovu potlačovány.”

Anima, str. 81

“Muž od přírody má tendenci vztahovat se k předmětům, ke své práci nebo k nějaké jiné oblasti zájmů, ale pro ženu je důležitý osobní vztah, a to platí i pro animu.”