Dialog otevřený

Pro navázání spojení je potřeba otevřenost. Dalším názvem by mohl být vědomý, nebo přítomný dialog. Docílit přítomnosti nebo otevřenosti může být obtížné – zde je cesta k nim.