Analýza snů – Animus a Persona

Tento článek a jeho druhý díl Analýza snů II. – Stín a Anima (není zatím publikován) jsou speciální a liší se od jiných v jedné podstatné věci, a to v tom, že obsahují nejintimnější zprávy jednotlivých duší. V tomto díle jsou sny od dvou žen, v druhém díle od dvou mužů. Těm, kteří mi schválili jejich sny publikovat, chci tímto poděkovat. Bez nich by tento článek nebyl možný. Jejich jména nezveřejňuju z jistě pochopitelných důvodů. 

Animus a Persona u ženy

1. sen – Kůň a matka

Klientka je v rodné zemi. První je tam obraz její matky, ale pak se odehrává sen bez ní. Jde do stáje, kde má vlastního koně. Jsou tam vědci a i hlavní majitel stáje je vědec, který drží hlavu koně bez těla, kterého ona vlastní. Pak jde ona s touto hlavou ven ze stáje a říká lidem, ať něco s tím dělají. Oni reagují: “Óó, ty chudinko!” To jí leze na nervy.

Analýza

Scénář začíná v rodné zemi a první, kdo se tam objeví, je její matka. V souvislosti s obrazem koně a rodné země jsme se s klientkou shodli, že matka znázorňuje toho, skrze koho klientka dostala život, protože následuje obraz koně, který můžeme tedy v souvislosti s matkou brát jako život. První je tam matka a pak život. Matka je obecně branou do života. Kůň by tady neznamenal pouze instinkt, ale je to spíš život jako takový. U Jungového snu (níže – dva Jungovy sny o tématice smrti), taky kůň znázorňuje sílu života. Je to zvíře, které vykonává po staletí silovou práci za člověka. Ještě zmíním, že klientka koně opravdu vlastnila a má k nim blízký vztah, takže je to velmi intimní symbol. Takže bychom ho tady v souvislosti s tímto snem mohli brát jako nositele života. Proto jako by stáj otvírala matka, protože ona dostala život skrze tu matku.

Ve stáji je vědec, který symbolizuje rozumový, experimentální přístup. Je to její animus, který chce jasnou hypotézu, rovnici, odpověď. To dělá tomu koni, resp. jejímu životu. On má v ruce hlavu toho koně. Je tam jenom hlava a chybí tam zbytek těla. To znm., že tam je žitý život hodně v hlavě, proto tam chybí zbytek těla. On – ten její animus / vědec – je majitelem té stáje. V tom je ukázka převahy anima nad jejím životem, vnucuje ji svou – jangovou – tvrdou – nekompromisní energii. 

Ona si tohoto problému nebyla vědoma tím víc, že sen pokračuje tím, že jde za ostatními lidmi a říká “Podívejte! To přece není v pořádku!” Není se vědoma toho, že to je její problém. S čím se tam setkává, je povrchnost a opovržení. Toto ona projektuje do kolektivu. To znamená, že je extrovertně laděná, protože odpovědi nebo řešení hledá u lidí. Je to sen o jejím limitu, protože je to žena, která spíše intelektualizuje. Sen jí říká, že život vnímá jenom v jeho intelektuální rovině, a že by mohla a měla toto rozšířit. To se jí ale nepodaří, pokud se bude obracet na ostatní lidi, jako na ty, co to mají řešit. 

První iniciační síla na cestě individuace ženy je animus, její mužská stránka, která je v nevědomí. S klientkou jsme dlouhodobě spolupracovali a byla mi velkou inspirací. V průběhu spolupráce se jí odhaloval animus a to způsobovalo odkrývání jejího citu a intuice. Do toho se probouzela její introvertní stránka a díky analýzám snů si byla více vědoma co se v ní odehrává. Začala více rozumět sobě a brát život zodpovědněji.

Další série snů 

Série tří analyzovaných snů jiné klientky, která prožívá hluboký život napojený na přírodu a duchovno. Je to mladá žena hledající sebe. 

2. sen – Vrána

Sním o vráně, která má kočičí hlavu a byla opravdu velmi černá a měla ironický úsměv, jako kočka v Alence říši divů. 

Analýza 

Co se klientka otvírala, otvíraly se v ní bolesti z dětství, které nebyly pro ní vůbec jednoduché. Často se na sezeních zavírala a měla různé úniky, jak o tomto období nemluvit. Otevírání těchto traumat bylo velmi bolestné, ale byly to tak stejně obrovské úspěchy léčení ran, které tyto traumaty způsobovaly. Její mentální situace byla často depresivní s panickými ataky. 

Vrána by znamenala tendenci k neexistenci. Vrána je často spojována se smrtí a je tudíž reprezentantem smrti, zvlášť pokud je hodně černá. Kočičí hlava by naznačovala, že to má v hlavě. Kočka je jinová energie, to naznačuje, jako kdyby se o tu smrt zajímala v hlavě. Tyto destruktivní myšlenky, úvahy byly tedy víc v její hlavě, než v ní samotné jako bytosti. Kočka reprezentuje ženské myšlení. V symbolické řeči to říká – myslí jako kočka. Je to vrána, která myslí jako kočka. 

3. sen – Sněhová bouře

Byla jsem uprostřed sněhové bouře. Nikde nikdo a úplně pusto. Všude byl led a sníh. Bylo tam něco lidského – nějaká chata. Šla jsem k ní. Všechny hory byly ostré, ale já byla na jednom z nich, který byl jediný nestrmý. Sundala jsem si boty a odhodila je. Šla jsem po ledu a sněhu bez nich. Po nějaké době jsem si uvědomila, že bych si je měla znovu obout. Cítila jsem, že je potřebuji. Našla jsem jenom jednu ve sněhu. Najednou jsem měla pocit, že nejsem sama. Byla tam nějaká helikoptéra, ale byl to spíš takový pocit.

Analýza

Tento sen poukazuje na opuštěnost a osamělost. Její představa o světě – je strohý, pustý, egoistický. To znázorňuje sníh, led, chlad. Navíc ve snu odhazuje boty, odhazuje svou personu – boty. Odhazuje a pohrdá postavením, postoji, tím, co nás nese a i chrání. Boty, jako personu – masku odhazuje a to jí činí zranitelnou v egoistickém chladném světě. Dokonce cítí, že boty potřebuje. Společně tedy s prvním snem naznačují nejednoduchý život, který ona žije. Týká se ale její vědomé stránky, což bylo klíčové zjištění. Tedy, že tento postoj ona sama si vytvořila a tím ho žije. Musela si tedy tento postoj někde vytvořit. Dospěli jsme, že si ho vytvořila v dětství v konkrétních situacích. 

Postoj – depresivní, opuštěný, osamělý, nikdo ji nerozumí. Všichni jí opouštějí. Dostávali jsme se k jádru problému. Helikoptéra – mužský svět, spojeno s animem. Mužský svět je tušený, něco mužského, světelného, co umí lítat. Helikoptéra – duch. Jako by o této síle nebyla úplně v sobě přesvědčena.  

4. sen – Měsíc

Klientka vypráví: “Jsem venku a koukám na měsíc. Vím, že tam jsou další lidé opodál. Jsem ohromena s ostatními. Je úplněk a kolem měsíce je čistá aura, která se ale stává mlhavě neprůhlednou až zelenou. Začínám se bát a mám pocit, že je něco v nepořádku a v tom vyžehne z měsíce plamen a já vím, že je konec a že jsme mrtví. Říkám kamarádovi Xx, který stojí opodál, že toto je náš konec. On se začne smát a já cítím úlevu. Začínáme mít spolu hluboký rozhovor o existenci a životě. Objeví se někdo třetí, kdo zná všechny odpovědi a říká: “Musíš začít úplně od znovu, neuspěla jsi!” Dále pokračuje: “Neudělala jsi nic dobrého”. V tom jsem rozhořčena, smutná a také překvapená, protože můj kamarád Xx projde. Potom se celý scénář mění, celá hluboká konverzace je pryč a já jsem v pokoji se svými rodiči a sestrou a oni mi říkají, že jelikož umřou, tak se se mnou přišli rozloučit.”

Pocity a poznámky klientky ke snu: “Vzbudila jsem se a cítila se pod psa. Úplně na hovno! (I woke up feeling like a shit!). Touhle dobou se cítím ztracena a na dně. Nemám žádný smysl žít.”

Analýza

Pro jednodušší pochopení, co nám chce říct sen, který se zdá být komplikovaný, si ho v tomto případě můžeme rozdělit na dvě části. První zpráva je o dramatu samotného měsíce, což poukazuje na vztah mezi ní a vesmírem. Jak ona vidí nejenom svět samotný, ale jak se konsteluje její vnitřní vesmír. Návaznost na její depresivní a destruktivní postoje z předešlých snů jí ukazuje, že její vesmír ji manifestuje toto zpět – měsíc vybuchuje – je tu konec. Jde vidět, jak je stále ve svém postoji, fascinuje ji vesmír – fascinuje ji její vnitřní svět, ale něco se tam děje, co to je, je něco nebezpečného. Smrtícího. Říká: „Všechno je v prdeli, něco nás zabije“. Jako by bylo řečeno: “No vidíte, že jsem měla pravdu!” Stojí tam ale s ní i její mužský kamarád (její animus), který by se dal vnímat i jako vědomí života. Přátelsky se jí vysmívá  a vlastně ji kompenzuje její postoj slovy: „Ale neblbni!“ Společně s třetí osobou, která by představovala ducha – sice nevíme o koho se jedná – ale tato třetí osoba zná všechny odpovědi! Je tam personifikace řádu – třetí osoba. Vesmírný řád, který poukazuje na stvořitelskou energii. Naznačuje ji, že její postoj není udržitelný v tváři tvář realitě. Říká: „Úlohu jsi nesplnila – nemůžeš dál, musíš na začátek – takže do regresu“. Takže jakoby duch říkal: „Musíš zpět do dětství“. Hned se jí vybavovaly scény, které nastávaly, když jsme se dotkly dětství. Klientka nabubřele odříkala: “Já už to řešila s tolika terapeuty”! Jakoby říkala: „Já už to nechci řešit, bolí mě to pořád otevírat“. Byl tam emoční blok – bolest, na kterou duch upozorňuje, že tudy vede cesta. Na to navazuje i druhá část snu:.

Celý scénář se mění, když celá hluboká konverzace je pryč a klientka je v pokoji se svými rodiči a sestrou. Oni říkají, že jelikož umřou, tak se s ní přišli rozloučit. 

Klientka dospěla do fáze, kdy si uvědomovala, že její postoje, pramenící v jejím vnitřním dítěti, jí nedělaly v životě dobře. Rodiče říkají: „Zjistila jsi, odkud pramení tvá zranění, na kterých lpíš a teď jsi připravena za to brát zodpovědnost.“ Jakoby ji nevědomí říkalo: „Jsi připravena opustit uměle vytvořený postoj, který ti dnes brání v životě.“ Rodina přišla říct sbohem – ve skutečnosti říkají – jelikož jsi připravena opustit infantilní vazby, přišli jsme se rozloučit – jsi připravena tím projít a odevzdat to! Celý sen je vlastně velmi pozitivní, stejně tak jako zpráva jejího přítele z první části snu – ten taky říká – “Jsi připravena!” Je to kompenzací jejího umělého postoje.

Nicméně klientka je po probuzení ztracena, otřesena a cítí se na dně. Nevidí žádný smysl. Vrací se zpět a utužuje se v tomto vědomě destruktivním postoji. To, co jí může posílit, tak její mysl to vyhodnotí úplně opačně! Jak říká Eckhart Tolle – její ego to vnímá jako svůj zánik. Pro její ego je velmi ohrožující, jak na její situaci reaguje její duše. Proto si klade větší bloky a uzavírá se. To ale nedělá ona, nýbrž její ego, které jí vláče pod záminkou utrpení, protože přece nebude otevírat staré rány, které bolí! 

Od té doby jsem bohužel neměl šanci s touto ženou o její situaci mluvit. Naše spolupráce skončila, když se klientka přestěhovala, takže nevím, jak se nadále vyvíjí její situace. I když jsem si kladl otázky, co jsem mohl udělat lépe, tak jsem své úsilí a zpětný pohled uzavřel tím, že přeci nemůžu přebírat břímě druhého člověka, natož někoho do něčeho tlačit. I tak jsme se dostali hluboko a tento ponor je vždy bolestný. Často člověk potřebuje čas zpracovat určité ponory a mé tušení, proč jsme i ukončili spolupráci, vede tímto směrem.

Vsuvka – dva Jungovy sny o tématice smrtiV knize – zdroje – C.G.J. – Výbor z díla I. jsou obsaženy dva sny o tématice smrti, jako něco, co se člověka bytostně týká. Narozdíl od našeho případu z 2. snu – Vrána, kdy smrt je pouze existenciálně, vědomě vytvořený problém. Zároveň je v něm rozšířen symbol koně i matky, kterému jsme se už věnovali v 1. snu – Kůň a matka. Kdyby někoho zajímala tématika smrti ve snech, doporučuji knihu – M.L.V.F – sen a smrt. Navazující část si můžete pročíst zde – Analýza snů II. – Stín a Anima (není zatím publikován).