info@junifyh.com

Transformační koučink

Jak funguje transformační koučink?

Proces

Pro změnu je třeba akce a čas. Proto Junifyh coaching je proces zaměřující se na cíle klienta v oblastech života, které chce změnit. V průběhu tohoto procesu pracuje společně s koučem na dosažení těchto cílů. Celý proces je klientova cesta uvědomování a dělání v jeho světě. Každý vztah mezi koučem a klientem je založen na pravdivosti, otevřenosti a rovnocennosti.

12 sezení

Jedno sezení trvá 60 min. Mezi sezeními probíhají akční kroky, které si stanovuje klient a jsou oným hlavním výstupem, který je postaven na klientových nápadech a možnostech.

Jak probíhá koučink

Skype bez videokamery, kdy klient si určuje, v jakém prostředí chce být a není rušen neznamýmy vjemy a vlivy.
Doporučujeme skype, nicméně po domluvě je možno i osobní koučování.

Důvěryhodnost

Koučovací proces je soukromý a důvěrný. Koučové Junifyh coaching jsou pod hlavičkou ICF (international coaching federation).

Role Kouče

  • Buduje vztah, který je přátelský, ale i přesto profesionální. Přátelský vztah dává volnost, kreativitu a svobodu, profesionalita náročnost a výsledky.
  • Koučink je o Vás a proto od kouče neuslyšíte radu, výtku, komentář. Kouč může sdělit svůj pohled na věc pouze s klientovým souhlasem.
    Kouč nekritizuje, ale naopak podporuje a povzbuzuje a zanechává pozitivní dopad.
  • Více v záložce kompetence v “O nás

Role Klienta

  • Stanovení cílů a hledání cest k nim, tak i dosažení konečného výsledku
  • Zamýšlí se o svém světě
  • Přenáší své poznatky a myšlenky do praxe
  • Mění svůj svět podle svých představ
  • Klient si odnáší z koučovacího procesu vždy pozitivní dopad na jeho život