O nás

Naše vize

Přeměna planety Země skrze prohloubení vědomí

Junifyh Coaching International je kosmopolitní firma s cílem prohloubení vědomí člověka a jeho potenciálu za účelem pozitivních změn v jeho životě. Ty se pak promítnou v celkovou pozitivní změnu v jeho osobním světě a na planetě Zemi, kterou podporujeme 10 % zisku na záchranu deštných pralesů.

K naplnění této vize spolupracujeme společně s organizací PralesDětem.cz.

Chceme koučovat v každém kontinentu světa k sjednocení zkušenosti, které napomohou co nejefektivněji k naplnění snů jednotlivců i firem.

Hodnoty

Tyto hodnoty představuji naše priority a charakterizují standardy a jednání, kterými se řídíme. Prosazujeme je v naší práci, kterou vnímáme jako poslání.

Kompetence

Popis kompetencí našimi slovy v krátkosti a jasnosti podle ICF. Tyto kompetence striktně dodržuje každý náš kouč.

1.

Kodex, který nezneužívá.
Umět vysvětlit rozdíly mezi koučingem a dalšími rozvojovými činnostmi.
Dodržovat na čem se s klientem domluví.

2.

Zavedení koučovací dohody.
Technické dohody.
Jistota a férovost.

3.

Získávání důvěry a blízkého vztahu s klientem.
Důvěryhodnost.

4.

Koučovací přítomnost.
Soustředit se na klienta a být ve světě koučovaného.

5.

Aktivní naslouchání.

6.

Kladení silnych otázek.
Otázky jsou navazující a ve správný čas.
Reflektují aktivní naslouchání a vycházejí z rozhovoru.
Mají také za úkol, aby klient přemýšlel nad novými výzvami.

7.

Přímá komunikace.
Jakákoliv slovní komunikace je užitečná, nikoliv zajimavá.
Používat jazyk a řeč klienta.
Stručně, jasně, konkrétně, lidsky, trefně.

8.

Vytváření sebeuvědomění.
Otázky na přínos, které vedou k zamyšlení, co je za klientovy slovy.
Podpora pro individuální vzorec myšlení.

9.

Stanovování akcí.
Sto procentní jasnost pro klienta co pro akci musí udělat.
Akce jsou dosažitelné a v rámci klientových možností.

10.

Plánování a stanovování cílů.
Měřítko v cíli.
Rozvoj a dosahování cílů.

11.

Zvládání postupu a odpovědnosti.
Udržovat proces.